Bomen

In een groene Hollandse Duinen tuin staan minimaal vijf planten, bomen en heesters die ook in Hollandse Duinen voorkomen. Ontdek hier alle inheemse soorten.

Zoete kers

Zoete kers

Deze bomen vallen vanaf medio april en begin mei op door de mooie witte bloesem. De vruchten die in de zomer en nazomer en soms nog in de herfst te zien zijn, hebben de duidelijke vorm van kleine kersen en zijn rood tot paarsachtig zwart. Snoei de boom na de bloei of na de oogst. Het beste moment is na de oogst, dan is het buiten nog een stuk warmer en kan de boom goed helen van de snoeiwonden.

Prunus avium
Zand- en lichte kleigrond, kalkrijk
Zon/ halfschaduw
Hoogte: Max. 20 meter
Bloeitijd: April t/m mei
Wintergroen: Nee
Snoeien: April t/m september
Bloemkleur: Wit

Zachte berk

Zachte berk

De zachte berk is ten opzichte van andere berken beter bestand tegen vorst. Deze berk staat het liefst op natte tot vochtige grond. Deze boom wordt gekenmerkt door zijn witte, deel gebarsten stam. Snoei de berk voordat in januari de sapstroom weer op gang komt om te voorkomen dat de boom veel vocht verliest. De bloemen van de berk bestaan uit geelbruine katjes die in april en mei te zien zijn.

Betula pubescens
Zandgrond
Zon, halfschaduw
Hoogte: Max. 20 meter
Bloeitijd: April t/m mei
Wintegroen: Nee
Snoeien: November t/m december
Bloemkleur: Geelgroen

Wintereik

Wintereik

De wintereik groeit het liefst op een beschutte plek. De bloemen bestaan uit groene en strokleurige katjes. In de herfst kleurt deze boom prachtig geel. De wintereik houdt in de winter zijn bruin geworden bladeren vast

Quercus petraea
Zand- en kleigrond, kalkrijk
Halfschaduw
Hoogte: Max. 30 meter
Bloeitijd: Mei
Wintergroen: Bruin blad
Snoeien: Juli t/m augustus
Bloemkleur: Groen, strokleurig

Bergiep

Bergiep, ruwe iep

De ruwe iep, ook wel bergiep genoemd, groeit het liefst in een vochtige, voedselrijke en kalkrijke bodem op een zonnige plek. In het vroege voorjaar heeft de boom paarsroze bloemknoppen. De ruwe iep is een belangrijke voedselbron voor verschillende vlinders, zoals de gehakkelde aurelia. De boom vergt geen specifieke snoei.

Ulmus glabra
Zand- en lichte kleigrond, kalkrijk
Zon/ halfschaduw
Hoogte: Max. 40 meter
Bloeitijd: Februari t/m april
Wintergroen: Nee
Snoeien is niet nodig
Bloemkleur: Paarsroze

Wilde lijsterbes

Wilde Lijsterbes

Deze naam heeft de boom te danken aan de lijsters die dol zijn op de bessen. Ook is de boom een geschikte broedplek voor vogels vanwege de dichte boomstructuur. Jonge twijgjes en bladeren zijn fijn behaard. De boom is veel algemeen voorkomend en groeit ook op verschillende bodemsoorten. Wanneer hij niet gesnoeid wordt kan de boom zo’n 9 meter hoog worden.

Sorbus aucuparia
Zand- en kleigrond
Zon/ halfschaduw
Hoogte: Max. 9 meter
Bloeitijd: Mei t/m juni
Wintergroen: Nee
Snoeien is niet nodig
Oranje bessen

Winterlinde

Winterlinde

De winterlinde groeit het liefst op een vochtige en kalkrijke grond in de zon of lichte schaduw. Lindebomen zijn vaak te vinden langs lanen en in loofbossen. In juni en juli heeft deze boom geelwitte bloemen die veel insecten aantrekken. In tegenstelling tot de zomerlinde verdraagt de Winterlinde de volle zon iets minder goed.

Tilia cordata
Zand- en kleigrond, kalkrijk
Zon/ halfschaduw
Hoogte: Max. 30 meter
Bloeitijd: Juni t/m juli
Wintergroen: Nee
Snoeien is niet nodig
Bloemkleur: Geel/wit

es

Es

De es groeit het liefst in een vochtige, voedselrijke bodem op een zonnige plek. In april bloeit de boom, nog voordat hij blaadjes krijgt. Snoeien is niet per se nodig. Snoei de es in ieder geval voordat de sapstroom in de late winter weer op gang komt om te voorkomen dat de boom veel vocht verliest. In de herfst kleuren de bladeren van de es geel.

Fraxinus excelsior
Zand- en kleigrond, kalkrijk
Zon, halfschaduw
Hoogte: Max. 40 meter
Bloeitijd: April
Wintergroen: Nee
Snoeien: Juli t/m augustus
Bloemkleur: Groen, paars

Ruwe berk

Ruwe berk

De ruwe berk, ook wel de zilverberk genoemd, staat het liefst op een zonnige plek in een zowel droge als matig vochtige bodem. Deze boom wordt gekenmerkt door zijn witte, deel gebarsten stam. Snoei de berk voordat in januari de sapstroom weer op gang komt om te voorkomen dat de boom veel vocht verliest. De bloemen van de berk bestaan uit geelbruine katjes die in april en mei te zien zijn.

Betula pendula
Zandgrond
Zon
Hoogte: Max. 25 meter
Bloeitijd: April t/m mei
Wintergroen: Nee
Snoeien: November t/m december
Bloemkleur: Geelbruin

Zwarte els

Zwarte els

De zwarte els, familie van de berk, groeit het liefst op een natte en kalkrijke grond, bijvoorbeeld aan waterkanten en moerasbossen. In het vroege voorjaar heeft deze boom bloemen in de vorm van gele en paarsrode langwerpige katjes. De boom heeft al bloemen voordat het blad aan de boom komt. De zwarte els trekt verschillende soorten (zang) vogels en insecten aan zoals kevers.

Alnus glutinosa
Zand- en kleigrond
Zon/ halfschaduw
Hoogte: Max. 24 meter
Bloeitijd: Februari t/m april
Wintergroen: Nee
Snoeien: Winter of het vroege voorjaar
Bloemkleur: Geel, paarsrood

Boswilg

Boswilg

De boswilg is in het voorjaar een belangrijke drachtbron voor insecten, vanwege zijn vroege bloei in maart en april. Vooral de mannelijke gele katjes vallen op. Wanneer je de boswilg niet snoeit, zal deze uitgroeien tot een kleine boom van maximaal 8 tot 14 meter hoog. De bladeren zijn eirond, in de koude maanden verliest de wilg zijn blad.

"Salix caprea
Zand- en kleigrond
Zon/ halfschaduw
Hoogte: Max. 8-14 meter
Bloeitijd: Maart t/m april
Wintergroen: Nee
Snoeien: Maart t/m april
Bloemkleur: Geel

Gewone vogelkers

Gewone vogelkers

In de lente heeft gewone vogelkers trossen met witte bloemen, in het begin staan ze rechtop en later hangen ze naar beneden. Deze worden bestoven door insecten en groeien in het najaar uit tot vruchten waar vele dieren, waaronder vogels, van smullen. Voor mensen zijn de vruchten niet verteerbaar. De gewone vogelkers is een halfschaduwsoort en kan uitgroeien tot een 15 meter hoge boom. Geschikt voor zand en kleigrond.

Prunus padus
Zand- en kleigrond
Zon/ halfschaduw
Hoogte: Max. 15 meter
Bloeitijd: April t/m mei
Wintergroen: Nee
Snoeien: Januari t/m december
Bloemkleur: Wit

Veldesdoorn

Veldesdoorn

Ook wel de Spaanse aak, is een traaggroeiende struik of boom. Het jonge blad is vaak roodachtig van kleur en is in de herfst geel. In mei bloeit hij met geelgroene bloemen. Is geschikt voor alle bodemsoorten, met uitzondering van zeer arme, droge zandgrond en natte bodems. De boom heeft wel een hoge tolerantie tegen droge periodes.

Acer campestre
Zand- en kleigrond
Zon/ halfschaduw/schaduw
Hoogte: Max. 15-18 meter
Bloeitijd: Mei t/m juni
Wintergroen: Nee
Snoeien: Snoeien is niet nodig
Bloemkleur: Groen

Haagbeuk

Haagbeuk

Inheemse boom uit de berkenfamilie, die 15-25 meter hoog kan worden. Verliest zijn blad in de winter en is geschikt voor klei en zandgrond. De haagbeuk is winterhard. Verdraagt goed natte omstandigheden, kan niet goed tegen droogte. Een echte waardplant voor vogels en insecten, zoals de appelvink en de boomklever.

Carpinus betulus
Zand- en kleigrond
Zon/ halfschaduw/schaduw
Hoogte: Max. 25 meter
Bloeitijd: April t/m mei
Wintergroen: Nee
Snoeien: Eind mei t/m half juni